Uppdragsgivare

Dagens Arbete

En av landets största fackförbundstidningar med upplaga på 400 000 och ett mediehus med webb, webb-tv och bokförlag. Jobbar deltid som tidskriftsredigerare och jobbar återkommande med webben.

Skörda förlag

Ett förlag som har för avsikt att ge ut media som bidrar till en mer hållbar samtid, lokal omställning och ett gott liv. Jag har satt inlagan, för två böcker ”Sånger från jorden” och en reportagebok om landsbygden som kommer under hösten. Jag har även gett råd och stöd om indesign under produktionen av boken ”Självhushållning”.

Tidskriften Vy

Vy är en grön idépolitisk tidskrift för akademiker och andra intresserade som kommer ut två gånger per år. Mitt uppdrag som AD är att ta fram form, typsnitt, avdelningar, visst innehåll och all layout för tidskriften. 

Förlag Levastegen.se

Ett mindre förlag som ger ut böcker om 12-stegsmetoden. Har bland annat gjort ett bokomslag för den senaste boken.