Formgivning

Mina senaste anställningar har varit på såväl landsortspress, kvällspress och feature-tidning, och nu inom tidskriftsbranschen. Vilket gett mig bred och väl förankrad erfarenhet av formgivning.

Logga